Mimesis er et ord som kommer fra grekerne. Det dreier seg om hvordan vi møter verden. Mimesis er en representasjon av virkeligheten, der du ser på den med nye øyne. Det er en imitasjon, eller et bilde på hvordan mennesket representerer seg selv i verden. Platon definerte det som imitasjonen av det Gode, det Sanne og det Skjønne. For ambisjonsnivået skal ligge der: Gjennom fem samlinger skal ledere få nye og klassiske bilder på lederrollen og seg selv, som de kan anvende i eget lederskap.

 
Eidsvollbygningen 11. september 2017 10-20 (avsluttes med middag)  

Eidsvollbygningen
11. september 2017
10-20 (avsluttes med middag)
 

MAKTSPILLET OM NORGE

Å beherske politikken er å beherske scenen.

Da Ibsen skrev sin fremste ledelsesbok ”Kongsemnerne”, la han handlingen til 1200-tallets Norge. 600 år senere sto igjen sterke viljer mot hverandre i en kamp om landets kongemakt. Begge parter brukte teaterets virkemidler for å fremme sin sak. Det hele endte da også som en gresk tragedie: Helten gikk under, men fellesskapet seiret.

Vi starter Mimesis med Eidsvoll som scene på selveste valgdagen. Her møttes de til politisk scenekunst, den unge kronprins Christian Fredrik med en drøm om et eget kongerike, nyslåtte representanter for det stolte folket som mente det var bedre å være død enn svensk, den pragmatiske Wedel Jarslberg med sterk mistro til eneveldet. Bak i kulissene lurte en fransk general som hadde fått svensk kongemakt som lottogevinst. På Eidsvoll skal det handle om å bli klokere på det maktpolitiske landskapet og å få gjennomføringskraft. Det at vi til slutt fikk en egen grunnlov, skyldes i stor grad at alle forsto maktspillets grunnlov: Uten et folk kan ingen herske.

 
Nationaltheatret 30. november 2017 9.30 – 15.30

Nationaltheatret
30. november 2017
9.30 – 15.30

DICKENS’ ”EN JULEFORTELLING”

Suksess er ikke nødvendigvis et signal om at alt er som skal det være.

Gnothi seauton, kjenn deg selv, stod hugget inn over tempelinngangen til oraklet i Delfi, antikkens McKinsey. Alle fortidens store ledere visste dette. Viktigere enn ethvert ekspertråd, var nødvendigheten av å kjenne seg selv, for i all ledelse er selve personen som bekler lederstillingen en sentral variabel. Hvis ikke, blir jo all lederutvelgelse og lederutvikling meningsløs.

I vår tid kan vi lett glemme dette, når systemer, prognoser og flytskjema tar over. Mennesket er blitt tannhjul i maskineriet eller preget av post-moderne tomhet. Det skrives imidlertid allerede i overgangen til moderniteten en fantastisk fortelling som setter selvforståelsen i sentrum: Charles Dickens’ historie om Ebenezer Scrooge.

Julaften, på tampen av livet, får Scrooge besøk av tre spøkelser som viser ham speilbilder av ham selv: Et fra fortiden, et fra nåtiden og et fra fremtiden. Den forherdede Scrooge, som ikke har sett i disse speilene på lang tid, får en åpenbaring. Han føler et press i seg om at dette ikke er det livet han vil leve. At han må forandre livet sitt, forandre seg selv.

A Christmas Carol er ikke et rent eventyr for barn. Dickens tar et ekstremt humanistisk standpunkt. Det er aldri for sent å endre seg eller ta valg mot fremtiden, ikke for noen av oss.

 

 
Nationaltheatrets verksted på Brobekk 13. februar 2018 9.30 – 15.30

Nationaltheatrets verksted på Brobekk
13. februar 2018
9.30 – 15.30

ROLE TAKING OR ROLE MAKING

Du må selv skape den rollen du skal fylle, heller enn å la deg lede av andres forventninger til lederskap.

En skuespiller skal møte enhver ny rolle med et åpent sinn, utforske og leve seg inn i enhver karakter og skape et troverdig menneske utenfor seg selv.

Deres indre finnes imidlertid der, fragmentert i alle roller de har spilt og levd seg inn i. En leder må også evne å spille roller, en oppgave som ofte synes umulig. Er det mulig å forbli seg selv, når man blir fragmentert av roller?

Ifølge rolleteori tar lederen en rolle der et hav av forventninger er knyttet til rollen. Disse forventningene går ikke opp. Lederrollen er kanskje den vanskeligste av alle roller, og perfekt ledelse finnes ikke. Ingen lederstil oppfyller alle forventninger, og ledere settes i et umulig krysspress. Hvordan spille en rolle som ikke henger i hop?

En passiv role taking er neppe svaret på forventningspresset. Hva kan ledere lære av skuespillere som hele tiden må skape seg en rolle, og gjøre den til sin? Hva er deres innsikter og hemmeligheter i role making? Paradoksalt nok skriver mange i dag om autentisk lederskap, men noe av svaret ligger her: Du må forme en rolle der du bruker det beste av deg selv.

 

 
Nationaltheatret scene Torshov 5. april 2018 9.30 – 15.30

Nationaltheatret scene Torshov
5. april 2018
9.30 – 15.30

SHAKESPEARE OG RETORIKK

Øyeblikkets kunst. Band of brothers.

Ledere er daglig involvert i kommunikasjonssituasjoner. Vi møter folk ansikt til ansikt, gjennom salgsmøter, medarbeidersamtaler, intern kommunikasjon eller mot media. Hele tiden påvirker vi hverandre. Dette er retorikkens område, og det er det eldste ledelsesfaget. De første lederskolene i Hellas handlet om en ting: Retorikk. I dialogen overtalte man andre, gjennom talen trådte lederne frem. Det er en menneskelig aktivitet med fokus på overtalelse og påvirkning, og hele personen bak talen står på spill. De beste retorikerne vinner sitt publikum. Gjennom stemme, nærvær og innlevelse, med et tydelig budskap og autensitet fremstår de som troverdige og inspirerende. Dette kommer ikke av seg selv. Tvert imot.

Dette må trenes, og også ledere må trene. Skuespillere trener masse og kan denne kunsten. Det er deres yrke. Og det er gammelt. Fra teateret oppsto har skuespillerne blitt brukt av fyrster og konger til å fremføre et politisk budskap slik at andre lytter, aksepterer, og lar seg bevege til handling. Disse hemmelighetene skal vi avkle og trene på. Gjennom det skal lederskapet til deltagerne styrkes.

Vi bruker Nationaltheatrets øvingslokale og øver sammen med Nationaltheatrets skuespillere. Shakespeare er vårt bakteppe: Henry V, den store Engelske Heltekongen er vår veiviser. Han ble udødeliggjort gjennom sitt lederskap i slaget ved Agincourt 24. oktober 1415 hvor franskmennene ble overvunnet tross sin overlegne hær. Hans tale til soldatene før slaget sendte ham rett inn i historiebøkene. Talen er skreddersydd for å begeistre og motivere, men den må fremføres med troverdighet og overbevisning. Slik beveger den retoriske lederen tilhørerne. Da har retorikken oppfylt sitt mål: Påvirkning og overtalelse. Da er lederskapet på sitt høyeste nivå som politisk tale. Slik skapes verden.  Slik vant Henry V. Slik utøves ledelse. Alt dette skal deltagerne trene på med hjelp fraNationaltheatrets skuespillere.

 
Roma/Sorrento 18-21. juni 2018 Hjemreise 22. juni   

Roma/Sorrento
18-21. juni 2018 Hjemreise 22. juni

 

TIL IBSENS ITALIA

– til et sted mellom Bøygen og Brand

- Kan et kongsemne ta kongsgjerningen på seg, således som han kan ta kongskåpen på? Ibsen stiller dette spørsmålet om lederskap i Kongsemnerne. Han har et vesentlig anliggende. Stillingen som leder er ikke nok. Noe mer må til. Ibsen kaller det en kongstanke, og dette er noe annet enn vår tids hårete mål. Ibsen forankrer kongstanken eksistensielt og legger listen høyt. I Italia fortsetter han tankerekken. To mesterverk kommer umiddelbart: Brand og Peer Gynt. Ibsen skrev om to karakterer som står mot hverandre på en line over en avgrunn. Begge to er ekstreme lederkandidater, for å si det slik.

Kongsemnerne, Brand og Peer Gynt, tre skuespill som perler på en snor. Mens det første går til kjernen i kongstanken, så gir de to andre oss innblikk i ledere som kanskje har for sterke visjoner og viljekraft eller smyger seg unna ethvert ansvar. Det er flere grøfter rundt godt lederskap. I likhet med hvordan vi avslutter Mimesis med en dannelsesreise til Italia, har Goethe, Kierkegaard, Ibsen, Bjørnson og mange andre gjort det samme. Likhetene er mange, og parallellene likeså. Ibsen var ikke alltid like tydelig på hvor han hentet sin inspirasjon fra. Tankene ligger imidlertid der, og alle reiser interessante spørsmål om lederskap. Møtet med Italia blir et sterkt møte for deltagerne, akkurat som det var for Ibsen.

Italia gjorde et sterkt inntrykk på Ibsen. Kultur, kunst og skjønnhet frigjorde skaperkraft, og vi følger etter på en reise gjennom Roma, Amalfi og Sorrento. En ytre reise i Ibsens fotspor og en indre reise i eget eksistensielt ståsted i lederrollen.

 
iStock_74505029_XXLARGE.jpg
 
 

Prisinfo

Pris: 48.000 NOK pr person (reise og opphold i Italia ikke inkludert). Det begrensede deltakerantallet er satt for å gi den enkelte størst mulig utbytte, så vi anbefaler deg å være raskt ute med å melde deg på.